• 1

Кои сме ние?

We are a passionate experienced team with big ambitions.

Specialising in customer experiences & brand development, we combine digital craftsmanship with innovative thinking to deliver disruptive digital solutions on a worldwide scale. Specialising in customer experiences & brand development, we combine digital craftsmanship with innovative thinking to deliver disruptive digital.

Услуги

Наказателното право e един от клоновете на позитивното право, както на Република България, така и на всяка друга държава. Като обективно право, то представлява система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършването на престъпления. Българското наказателно право е кодифицирано в Наказателния кодекс на Република България. То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях. Също така установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и възпитание.

Сертификати

Specialising in customer experiences & brand development, we combine digital craftsmanship with innovative thinking to deliver disruptive digital solutions on a worldwide scale. Specialising in customer experiences & brand development, we combine digital craftsmanship with innovative thinking to deliver disruptive digital.

Полезно

  • Как да намеря добър адвокат по наказателни дела София

    Добрият адвокат по наказателни дела е този, който вземе при сърце Вашият казус, притежава необходимият опит и правни познания, и който ще защитава Вашите интереси като свои собствени. Можете да разчитате на адвокат Весела Пенева, която ще Ви помогне възможно най-бързо да разрешите Вашият правен казус.

  • Как добрият адвокат по наказателно право може да помогне на своите клиенти

    Казуси от реалната юридическа практика по наказателни дела В работата ми като адвокат с богат опит в областта на наказателното право съм се сблъсквала с много различни казуси . В този конкретен случай моят клиент рискуваше да получи по-сериозно наказание, за деянието си.

  • Случай с наказателно дело срещу чужд гражданин

    В практиката ми на давокат по наказателно право съм се сблъсквала и с по-специфични случаи, които изискват по-комплексни познания, извън конкретната юридическа материя. Такъв е и долуописания казус с обвинение срещу чужд гражданин.